Top
Memişoğlu Ltd.Şti. | Parke Taşı Çeşitleri | Bordür Çeşitleri | Şev Taşı | Yağmur Oluğu | Buhar Kürlü Beton Boru | Bace Elemanları | Entegre Contalı Beton Boru
Telefon: +90 (282) 747 69 06
Scroll
  • İş Sağlığı ve Güvenliğini işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında ve uygulamalarında, kullanılan teknoloji ve yöntemlerinde birinci öncelikli olmasını amaçlamak,
  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmek amacıyla muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, önleyici yaklaşımları benimsemeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm mevzuat ve standartlara uyarak uluslararası uygulamaları hayata geçirmek,
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,
  • Tüm çalışanların, çalışma alanlarındaki kişi, kurum ve iş ortaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde ve işyeri dışında uygulanacak kuralları da benimsemelerini teşvik etmek ve bilinçlendirmek,
  • Ülkemizde yürürlükteki Mevzuatlar, yasal şartların ve üyesi olduğumuz kuruluşların tüm gereklerini yerine getirmek ve şartlarına uymak,
  • İSG yönetim sistemi standardına ve şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek,
  • İSG yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,

İSG politikamızdır.

Memişoğlu İnşaat